Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce

ul. Lubartowska 1

21-132 Kamionka

e-mail: ops@kamionka.pl

tel. 81 852-70-34

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości odczytania tekstu przez lektora.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator: Pan Grzegorz Szymanek
 • E-mail: grzegorz.szymanek@kamionka.pl
 • Telefon: 818527039

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce
 • Adres: ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka
 • E-mail: ops@kamionka.pl
 • Telefon: 818527034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamionce.
 • Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce prowadzi jedno wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajdują się schody prowadzące z parteru na II piętro (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej), brak winy i platformy dla wózków.
 • Toalety w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak pętli indukcyjnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym – brak oznaczeń.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – brak.
 • Przed budynkiem brak parkingu z oznaczeniem miejsca dla osób niepełnosparwnych.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 480
Utworzono dnia: 22.09.2020

Historia publikacji

 • 31.03.2021 08:56, Administrator
  Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 • 30.09.2020 10:42, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 30.09.2020 09:11, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności